Wenresep

Die wen resep vir veeprodusente

Bepaal jou diere se voerbehoeftes - en pas hulle diete dienooreenkomstig aan.

Tradisioneel was lekke in twee kategoriee verdeel – die wat gedurende die groen seisoen gevoer moet word en die wat gedurende die droe seisoen gevoer moet word. Vee-diete was aangevul met fosfate wanneer die gras jonk en groen was, en proteien is verskaf wanneer die veld droog en ryp was.

Lekke word egter meer strategies aangewend in moderne voedingsprogramme, wat opgetrek word tesame met reproduksieprogramme in ‘n holistiese plaasbestuurbenadering. Hierdie modern voedingsprogramme word opgestel op grond van een basiese beginsel – om lekaanvulling strategies te gebruik om nutrienttekorte in die veld aan te spreek. Lekaanvulling word dus nooit as die hoofbron van voedingstowwe aangewend nie.

Met ander woorde, boere wat hou by hierdie moderne voedingsprogramme wend lekke nooit aan as voer nie, maar beskou hulle as bestanddele wat die rumenmikrobes aan die werk sit. Wanneer hierdie mikrobes maksimaal gestimuleer word sal die diere liggaamsmassa aansit van die beskikbare droe materiaal in die veld.

Dit volg dan dat die lekformule wat die beste werk in hierdie moderne voerregimes, dié is wat bepaal word deur die voedingswaarde van die veld, wat afhanklik is van die seisoen. Dis nie net die veld se voedingswaarde wat verander na gelang van die seisoen nie, sy smaaklikheid en verteerbaarheid wissel ook soos die jaar aanstap. Gevolglik wissel innames ook. Navorsing het getoon dat innames kan afneem van tussen 10 en 12kg in die vroegsomer, wanner die gras groen en groeiend is, na so min as tussen 5 en 6kg vanaf die middel na die einde van die wintertydperk.

‘n Ander aspek wat in gedagte gehou moet word wanneer ‘n voedingsprogram saamgestel word is die voedingsbehoeftes van die diere. Daar is verskeie elemente wat die voedingsbehoeftes van vee beinvloed – ouderdom, geslag, ras, aktiwiteitsvlak, parasietlading (challenge) en die produksie-omgewing. Die produksiesiklus het heel moontlik die groete invloed op die voedingsbehoeftes van veral vroulike diere.

Gegewe die verskillende aspekte wat in gedagte gehou moet word, kan die saamstel van ‘n voedingsprogram voel soos ‘n skrikwekkende en oorweldigende taak. BioMinerale maak dinge maklik vir sy kliente met die grafieke op die ommesy. Aangesien die voedingsbehoeftes van die vroulike diere meer wissel as die van manlike diere, voorsien ‘n illustrasie van ‘n koei se voedingsbehoeftes vergeleke met voedingstowwe wat beskikbaar is in die veld ‘n goeie voorbeel. Trouens dit behoort die hoofpyn om die beste voedingsprogram vir jou koeie saam te stel te laat verdwyn.

Deur gebruik te maak van ons ervaring, kan BioMinerale spesifieke tekorte aan elke kudde op spesifieke tye van die jaar bepaal en kan 'n pasgemaakte lekprogram saamgestel word vir 'n spesifieke boerdery. Op hierdie manier kan die ideale kombinasie van voedingstowwe op die regte tyd gevoer word om maksimum koste-effektiwiteit te verseker.